Starej Vojáček ležel v křesle před televizí a klimbal.

Dzzn!

„Zvonek!“ Houknul.

Drnk!

„Někdo zvoní!“

Drrn! Dzin! Drrrr!

„Táňo, ty neslyšíš?!“

Crrrrrrrrrrrrrrrrrrr…!

Zesílil zvuk, až zvonění přehlušil. Znovu mu klesla hlava. V polosnu viděl ve zprávách Vojáčkovou. Přešlapovala, křížila nohy, dělala prosebné obličeje. Titulky zněly: Otevři, otevři, nemám klíče.

Přepnul.

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.