Jak může člověk zradit člověka pro 30 stříbrných? Co je to za dobu?! Jak mohl Jidáš, tak snadno prodat svého přítele, Krista?

A on to byl, kdo vtiskl ty mince do jeho dlaní. On to zosnoval.
Za 30 stříbrných?!
Kalifáš cítil, že zklamal. Určitě to šlo zařídit i za 15!