Bolo chladné jesenné ráno. Babička nastúpila do električky na Námestí Osloboditeľov strednými dverami. Z jej neistoty pri nastupovaní bolo patrné, že nie je z mesta. Za pomoci bakule, nadávok, a ostatných cestujúcich sa prepracovala k najbližšiemu štikátku na cestovné lístky, vhodila doň dvojkorunu a do otvoru štikátka zašepkala „Na cintorín“.