Kap, kap, kap…

Čekala v dešti na autobus. Přišel k ní a pohladil ji. Znali se od dětství. Její tajná láska.

Zastávka voněla prachem a louže se plnily jako její sny.

Je to už dávno.

Kap, kap, kap…

Řádová sestra vytáhla z žíly kanylu, a naposledy se za ni pomodlila.