Trávila téměř všechen svůj čas uvnitř, přestože venku se děly velké věci. Zvala si básníky, spisovatele, fotografy. Pořádala neuvěřitelná setkání, plánovala velkolepé výpravy. Dnes s Julesem.

Někdo zazvonil.

„Ahoj, nepůjdeme se projít?”
„Já….”

Nečekal na výmluvy. Vzal ji za vozík a rozjel se otevřít několik těch bezpečně pozamykaných představ dokořán.