Stáli na útesu a pozorovali hořící lodě.

„Faraon je vševědoucí, pravda…“

„Výborně! Budeš vyprávět, jak jsme je dopadli a opili se, nebo jak nám zapálili lodě a upláchli?“

„Faraon je milosrdný.“

„Faraon ano, ale jeho krokodýli, ne! Tak že, jak jsem říkal! Moře se rozestoupilo, Mojžíš prošel, nás to zalilo!“