Shlížel na dav pod sebou. Napětím ani nedýchali. Desítky párů černých očí dychtivě sledovaly každé jeho gesto…

„Moji drazí!“ zvolal a pozdvihl své žezlo. Tuš!

„Učiním vás lepšími. Nejskvělejšími na světě!“

Dramatická pauza. Brzy budou ve varu.

„Tomuto poslání já dostojím!“

Pak krevety vzal, hodil do pánve a vařečkou promíchal.