„Jedna, dva,“ chrčí obecní rozhlas.
Aby slyšel, otevře děda venkovní dveře.
„Vážení občané, eMeNVé vás žádá, dostavte se tuto sobotu s hráběmi a lopatami, proběhne úklid smetiště.“
„Tyjátr,“ zkonstatuje děda a zabouchne dveře.
…..
V sobotu pod vedením tajemníka MNV společně nahrabou všechny odpadky vršící se u silnice do koryta potoka.

Autor Lidmila Kábrtová
Spisovatelka.