Mívala živé sny, takže kouzelník ji nepřekvapil.

„Máte tři přání,“ řekl.

„Barevné nafukovací balónky,“ vzdychla.

„Dobře, co dál?“

„Teplo, léto.“

Přikývnul: „Poslední přání?“

Z přemýšlení ji vytrhlo zatroubení auta a hádka řidičů.

„Zmizte, všichni,“ vykřikla.

Ráno bylo slunečné a tiché. Vyhlédla z okna, ale zbytky balónků ležící na ulici nepostřehla.

Autor Lidmila Kábrtová
Spisovatelka.