„Říkáte, že nejdřív mu ustřelili nohy?“ vrtěl hlavou podplukovník Kräutner.

Feldkurát zívnul. „Ruce. Naráz. Nohy pak, po jedné.“

„A pořád ládoval?“

„Stimmt.“

„Unmöglich!“

Feldkurát pokrčil rameny a podal mu medaili.

„In memóóórijam,“ zahulákal podplukovník majestátně „šikovateli Jabůrkovi uděluje se -“

Zůstal s ústy zejícími.

Ohňostrůjce Jabůrek, bezruký, beznohý, bezhlavý, salutoval!

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.