„Ještě dva malý!“

„Zase rum?“ ujišťoval se hostinský.

„Rum? No jasně, že rum.“

„Ale já nemůžu, pane doktor.“ zanaříkal Jarda.

„Jak to?“

„Dyť ste mi ráno předepsal ten Penicilin.“

„Ale malej můžeš, Jarouši.“

„Malej můžu?“

„Malej můžeš!“

„I když ho už objednáváte po šestý?“

„Po šestý? …ale malej! Malej můžeš.“