Byla sobota tři hodiny před půlnocí. Tady se musím zastavit, protože ač jsem se tohoto nejdůležitějšího okamžiku svého života prokazatelně zúčastnil, bohužel… nic si nepamatuji. S politováním musím konstatovat, že tuto informaci mám pouze od jednoho z hlavních aktérů.

Ale mámy přece nelžou…

Musíte mi věřit, že jsem se narodil!