Při nastupování do autobusu řekl: Podzim.

Řidič neřekl nic, ani nevzhlédl. Jen vzal stokorunu a dal mu lístek.

Čekal, že mu vrátí nějaké drobné. Ale nevrátil.

Ani on neřekl nic. Jen pokrčil rameny a postoupil dál.

Autobus se rozjel.

Když se za dlouho zastavil, otevřel dveře do krajiny plné barev.