Prsty si prohrábla černé vlasy.

Jsem krásná, pomyslela si. Moc krásná. Dnes nebude žádná krásnější.

Večer přicházel, krajinou zazářily ohně.

Tiše je pozorovala. Pak vykročila, přidala se k roji dívek převlečených za čarodějnice. Na rozdíl od nich na kamenité cestě ani jednou nezakopla.  Kráčela tudy k ohňům už po třistapadesáté.

Autor Lidmila Kábrtová
Spisovatelka.