„Dobrý den, otče. Neviděl jste moji mapu k závěrečné zkoušce u mistra Silvy?“
„Tu jsem právě prodal za neuvěřitelných 300 realů.“
„Nerozumím. Vy jste někomu prodal vymyšlenou mapu?“
„Proč ne? Jsem přece prodejce map. A když platí! Dokonce tvrdil, že ji už léta hledá.“
„Ale kdo?“
„Ten Janovan, Kryštof Kolumbus.“