„TUŽKA…“ Prvňáček si měl kreslit, ale zatím zkoumal drobný předmět pohledem, který nevěštil nic dobrého. „Mami, je něco ŠUKAT?“

Celá čekárna strnula.

S rudými skvrnami na tvářích se omlouvala, že syn pořád vymýšlí přesmyčky.

Konečně vešli do ordinace.

Mladý zastupující lékař napřáhl pravici: „Těší mě, BALEJ.“

Chlapec se zájmem vzhlédl.