Noc první

„Au!“ probudila ji rána do ramene.
„Chrápeš!“
„Nemůžeš zamlaskat?“
„Mlaskal jsem. Neslyšelas!“

***

Noc druhá

Štípnutí do boku: „Nechrápej!“
„Nechrápu.“
„To musím vědět já!“

***

Noc třetí

„To bolí,“ hlava ji brněla od jeho uhození.
„Nemáš chrápat!“

***

Noc čtvrtá

Když přišel úder, nespala. Poslouchala mrazivé noční ticho.
Stejně jako on.

Autor Lidmila Kábrtová
Spisovatelka.