„Prosím tě, nepoužívej výraz ‚moje přítelkyně‘, když o mě píšeš v emailech.“
„Proč ne?“
„Nejsme milenci.“
„Ale ty přece jsi můj přítel‑žena neboli přítelkyně.“
„Prostě mi vyhov, ano?“
„Dobrá, jak ti tedy mám říkat? Mám psát ‚kamarádka‘?“

Zaškaredila se. Být jenom kamarádkou se jí nelíbilo.
„Just call me ‚a friend‘, ok?“

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.