Jeden božský básník, místo psaní básní, sloužil v zákaznickém centru.

Haló haló, nakupujte více!
Slíbím vám, co chcete!
Jsem bezvýhradně váš!

Povýšil brzy.

Ještě ve třiceti se chlubil verši ze dvaceti. V padesáti také. V pětapadesáti to bůh nevydržel.

***

„Stal se z něj idiot, ale zaplatil hypotéku!“ (Nápis na náhrobku.)

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.