„Chceš kafe?“ Zavolal z kuchyně.
Ticho.
„Tak chceš to kafe?!“
„Jo!“
„A jak to mám vědět, když neodpovídáš?!“
„Přece jsem kývla.“ odpověděla z obýváku, přes zavřené dveře.

Večer si šli číst do postele.
„Podala bys mi kapesník?“
„A kde je?“
Zabráni do románů, leželi nehnutě, zády k sobě.
„Přeci támhle!“

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.