Píp, píp. Pomalu se k ní přibližoval.
Píp, píp. V obličeji měla netečný unavený výraz. Chvíli chtěl utéct, ale pás se neúprosně posouval.
Píp, píp.

„Ta kytka je vaše?“

„Ne. Je pro vás.

Ruka se zastavila a unavené oči se na chvíli usmály.

„Děkuji.“ Víc říct nestačila. Píp, píp, píp.