„Dobrý den, done Moreno. Jsem Jose Iglesia, vrchní inkvizitor Kordóby. Mám příkaz předvést donu Filipu před tribunál.“

„Hrůza!“

„Mimochodem, done Moreno, příště neposílejte s anonymním udáním sluhu. Lidé jsou všímaví!“

„Aha!“

Něco je přimělo otočit se.

„Ale dono Filipo, takhle se nedívejte! Vždyť víte, že mi tím zkazíte celé odpoledne.“