Náhodná známost, hotelový pokoj.

Když skončili, tiše ji obdivoval: vzpínala se, škrábala, dokonce ho kousla! Taková drobounká a tolik energie!

Po přestávce měla navrch. Maličká královno na vršku světa, prozraď mi, co máš ráda. Nevím. Co nemáš ráda? Když se mě dotýkáš.

Kousla ho znovu. Tentokrát se jí to podařilo.

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.