Po dalším týdnu bloudění jsme na menším kopci našli světlinu. Byli jsme umoření dusným vzduchem, soustavným šerem, útoky zvěře, hmyzem. Bez sil, bez naděje. Prales nás dostal. Otec se tenkrát narovnal a prohlásil: „To je ta země zaslíbená, mlékem…“

„Aaron, prosim tě“, zavzdychala matka. „Ty prostě zase nevíš, kde jsme.“

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.