Je všeobecne známe, že moja sestra je psychicky silnejší zástupca „nežnejšieho“ pohlavia. Napriek relatívne nízkemu veku zvláda aj náročné situácie a záťaže s bravúrnym prehladom jej vlastným. Korunu však získala až ked na moj návrh navštíviť v istom, relatívne bezvýznamnom prípade psychológa odpovedala slovami: „Bola som, a on sa rozplakal.“