„Tys kóřil!“ zavětřila Anka v manželově pokoji.

„Nekóřil!“

„Nepleské! Viš, že sem aj sósedova knirača-“

Dušan hleděl rychle zmizet. Tuhle historku, jak jeho žena kdysi vyčmuchala psa, nesnášel.

„Tož, kam deš?!“

„Do hospode!“

„Do keré?!“ To už byl Dušan skoro ve výtahu.

Ale ještě se vrátil: „Neboj, budu cestó značkovat!“