Malý mravenec stoupal po noze stolu. Umně využíval odprýsknutých ploch v bílém lakovém nátěru, brzy překonal exponovaný okraj a ocitl se na desce. Věděl, kam zamířit. Přátelé mu popsali sklenici se sladkou lázní a obrovskými červenými glóby. Spustil se však příliš zprudka.  Než utonul, zvolal: „Stal jsem se obětí kompotu!“