Uprostřed noci ji probudil pocit nebezpečí. Natáhla ruku do tmy, ale nenahmatala manžela ani jeho pokrývky. Rychle rozsvítila lampičku. Zjistila, že je v neznámé místnosti a že ji z lůžka naproti pozoruje cizí muž.

Začala ječet. Pak pochopila, že to, na co se dívala, bylo zrcadlo. A ječela ještě víc.

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.