“Ohořelé tělo, jediná obyvatelka domu. Dvířka pece zajištěna zvenčí,” hlásil technik.

“Takže žádná nešťastná náhoda.“ Inspektor zamyšleně přejel dlaní po zdi.“ Mimochodem, z čeho je ta barabizna postavená?”

“Zvláštní materiál, co? Na venkovní stěně jsou v něm otisky zubů. Zajistím vzorek na rozbor. Ale voní skoro jako…”

“Perník,” dokončil inspektor.

Autor Jiří Březina
Spisovatel, autor detektivních románů