„Žofi! Tolik jsme s tím nestejnorodým manželstvím zkusili! Muset čelit vlastní rodině! Zřeknout se trůnu pro naše děti! Nemoci se na veřejnosti ukázat s tebou po boku! Ale s tím je konec, Žofi! Vyjednal jsem si, že mě budeš doprovázet!“

„Opravdu? A kam pojedeme, drahý?“

„Na jih, miláčku. Do Sarajeva.“

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka