Byl to kromobyčejný velikán.
Majestátně dominoval horní návsi Kameniček.
Obtěžkán věkem a množstvím roztodivných ptačích budek.
Po dlouhá léta útočiště zpěvného ptactva od jara do podzimu.
Podtínáním nadešel jeho soudný den.
Tehdy pěvci opustili bezpečí a rozlétli se do širého kraje.

A s nimi navždy zmizel genius loci poetického malíře…