Do  vagónu metra nastoupil kouzelník. Ukončil nástup a výstup, dveře se zavřely a metro se rozjelo.

Vlak na následující zastávce zastavil, tento vagón však nikoliv. Sám pokračoval dál.

„Za to může on!“ zařval někdo.

Kouzelník smekl a zvolal: „nezastavíme, dokud se všichni neusmějete.“

A tak ten vagón bloudí tunelem dodnes.