Roztvorená ruka letí hore. Prekračuje obrysy. Ohmatáva hranicu. Krivku pohybu tvorí N bodov, rozmiestnených voslep prstami do priestoru. Zľahka klesajú. Čertviekam.

30 sekúnd.

Posunkom opáčili tmu-tmúcu. Píšu ryhy. Spájajú do súvislostí. Jeden vedľa druhého šarapatia po tvári. Chcú ponocovať, potom ustrnú v tichu.

60 sekúnd.

Minútu pred destilujem čistú radosť.