Je to vlastně banální, když uvážím, že se to děje asi milionu sarančat v Africe za sezonu, ale proč u mě v obýváku?

Z imaga se klube průsvitný anděl – bílý, křehký, ale třetinou těla uvízne ve starém těle. Umírá dva dny a při pokusu o vysvobození ho roztrhnu ve dví.