Rekruti podupávali na buzerplace. Plni naděje i strachu očekávali, kam je major přiřadí.

Četl ze seznamu podle „alfabety“, jak říkal, jména bažantů a přiděloval jim pracoviště.

„Kaše!“

„Zde,“ ozval se bleskurychle vojín Kaše.

„Kaše patří do kuchyně!“

„Co se hroutíš, vole,“ šťouchl kdosi do svého pobledlého souseda.

„Jmenuju se Žlábek.“