Vážka se chvěla nad hladinou a její tělo pableskovalo kovovou modří, jako naleštěný bajonet.

Chlapec se zachvěl bezprostřední blízkostí krásy. Byl mrštný, a tak vážku chytil do dlaní.

Ve sklenici si vážka zlomila křídlo. Přestala se hýbat. Ochrnula a vybledla. Zmizela.

Chlapec dlouho plakal. Pak byla svačina.

Potom chlapec dospěl.

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka