Pohlédl do tmy. Od vrátnice k bráně přesně šestapadesát kroků. Na každý rok jeho promarněného života jeden. Nemá šanci tu vzdálenost překonat, až si pro něj přijde Lesopán.
Každá další noc byla tísnivější; splývající vzpomínky na minulost, kterou odvrhl, a budoucnost, která nepřišla.
Zaskučení bestie se ozvalo, když svítilna zhasla.

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka