Hledím na svůj obraz. Vidím, že osoba v zrcadle nejsem já. Jak dlouho už to trvá? Kdo to sakra je? A kde jsem já? Té druhé upadne maskara stejně, jako se to stává mně. Rutinně se usměje.

„Nevšiml sis na mě něčeho?“ ptám se manžela nejistě.

„Jasně!“ vykřikne: „Jsi vostříhaná!“

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka