Václav Mrázek vychodil 5 tříd. Násilí okusil během působení ve strážním oddíle.
Za pět let spáchal sedm vražd, čtyři pokusy o vraždu a šestnáct pohlavních zneužití. Holdoval nekrofilii. Kradl prádlo, bicykly, domácí zvířectvo.
Nenechavost mu nakonec zlomila vaz, obrazně i doslova; byl přistižen při krádeži a následně popraven na Pankráci.

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka