Oba byli na pokraji svých sil.

„Tak už to, prosím tě, dopočítej! …támhle vykrať ty áčka a zbyde ti čtyřicet lomeno dvěma. Takže výsledek je?“

„Čtyřicet polovin?“

„Tak čtyřicet polovin,“ trpěl jako zvíře. „Už nemám sílu. Poslední otázka. Co si myslíš, že dostaneš?“

„Za dvě?“ zkusil Aleš.

„Opět špatně! Čtyři!“