Dopolední tramvaj. Pánovi solidního vzezření zazvoní mobil. „Tak už ses rozmyslela?“ křičí do telefonu. „Co odpovíš?“ V ječivém staccatu přidá dvě další otázky. Zavěsí. „Musel jste tak řvát,“ otočí se na pána před ním sedící mladík. Muž zrozpačití. Sáhne si za ucho. „Promiňte, co jste říkal? Měl jsem vypnuté naslouchadlo.“