Maminka měla dohodnuté manželství. Dřív měla milého, jenže tomu doma řekli: „Tu si nevezmeš, nezaplatila by ani hnojiště!“ A tak ten vztah maminka odplakala.

Jednou přišel listonoš, že ví o ženichovi. „Má hospodářství, jenže je vdovec.“

Do kostela šla maminka bezdětná, z kostela si vedla v každé ruce jedno dítě.

Pozn.: Napsáno podle vzpomínky paní Magdaleny H. na její dětství ve dvacátých-třicátých letech.
Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.