Přišla pohlednice z konce světa. Odjel. Navždycky. Žádný táta. Jen bezejmenný člověk. Uschovám ji, kdyby se jednou dcera ptala.

Novinová zpráva: Bezejmenný odešel z konce světa na onen svět.
Fotografii Pavlinky vkládám do zažloutlé obálky s předepsanou adresou:
Bezejmenný člověk
Konec světa
Škrtám Konec, nadepisuji Do onoho.
Připisuji: Jsi dědečkem.