Výhodou takejto jazdy je popri nespornej ekonomickej a ekologickej stránke aj stránka technická. Vodič má okamžitý prehl’ad o stave motora a všetkých štyroch piestoch. Tiež výpočet konskej sily povozu je relatívne bezproblémovou záležitosťou aj pre užívatel’a s nie technickým vzdelaním. Záporom však aj nad’alej ostáva umiestnenie šoféra bezprostredne za výfukom.

Autor zasílá reportáže z cesty kolem světa.