Příběh R. Atkinsona, nenapravitelného kuřáka z Kansas City

Kdysi se Atkinsonovi na prstu udělala taková bulka. Doktor řekl: „Přestaňte kouřit, jinak o prst přijdete.“ Atkinson neposlechl a prst ztratil. Přesto kouřil dál.

Prst, dlaň,
ruka, noha,
druhá ruka, další noha,
pampa-dampa-dam.

A dnes? Je tam, kde ho opřou. Brčkem srká pivo a ustavičně křičí: „Mámo, pojď mi připálit!“

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.