Nastoupila s ním do výtahu.
Snil o ní už dlouho. Dávno jí chtěl oslovit, ale nikdy nenašel odvahu, stejně jako teď. Byla u něj tak blízko, že cítil její vůni. Lehce, jakoby nechtěně, se ho dotkla.

„Šel byste dnes na oběd?“ zašeptala nesměle.

Neodpovídal, do sluchátek mu hlasitě hrála hudba.