„Pomoc!“ Ozvalo se odněkud z povzdálí. Šla za tím hlasem spíše ze zvědavosti, ale rozhodla se pomoci.

Na zemi byl mladík, který se držel za nohu. Odložila kabelku a chtěla poskytnout první pomoc. Vtom se mladík zvednul a i s kabelkou rychle zmizel.

„Pomoc!“ Ozvalo se, ale už nikdo nepřišel.