Vzpomínka na květnové odpoledne, Nové Město 1986

Autobus s cedulí Školní zájezd parkoval uprostřed náměstí.

Profesor Motyčka, který však zbytky respektu ztratil včera na blatech, volal: „Odjezd, mládeži! To je jen májový deštíček! Ten vám trvalou nepocuchá!“

Studenti pokuřovali pod renesančním loubím a hleděli k nebi.

„Nojo, vole,“ odvětil repetent Čermák: „akorát že je první po Černobylu!“

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka