„Vypal, spratku,“ vykřikla stařena.
„Neměla byste tak mluvit. U nás se za taková slova dělá třináct dřepů. Přinesl jsem vám nákup.“
„Ukaž,“ zavrčela a líně hrábla do síťovky: „Ty jsi skaut?“
„Ano, paní,“ přikývl.
„Tak dobře. Jak se jmenuješ?“
„Přezdívku mám Kápo,“ poškrábal se na bradě: „Ale jmenuju se Raskolnikov.“

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka