Strašně se jich bál. Hlavně se nedívej, nakazoval si, bílí baziliškové zabíjejí pohledem. Strachy nemohl spát, každou noc se krčil v rohu, hlavu odvrácenou, oči sevřené.
Toužil mít meč, usekat jim hlavy a dívat se do jejich očí, pomalu vyhasínajících.

* * *

Lapiduch konejšivě zašeptal: Pane Vávra, no tak, koukněte na mě…